Kretnje konja

Da bi prešao neku razdaljinu konj mora nekako da rasporedi svoje četiri noge, a da pri tom ne padne i uspešno savlada put.

Oprema za jahače

Da bismo jahali, nije nam potrebno samo da imamo konja, za njega odgovarajuće sedlo i uzdu, nego i da opremimo sebe kao jahače.

Konj Miloša Obilića – Ždralin

Ono što su Aleksandar Makedonski i Bukefal za grčku istoriju i mitologiju, to su Miloš Obilić i njegov Ždralin za srpsku.

Aleksandar Makedonski i Bukefal

Aleksandar Makedonski je sin makedonskog kralja Filipa II, koga je nasledio na prestolu sa samo 20 godina starosti.

Bukefal – Divlji konj

Nikako ne smemo preskočiti stare Grke, Aleksandra Makedonskog i Bukefala.

Pričamo priče…

Prvi kontakt između čoveka i konja bio je kontakt između lovca i lovine.