Da bi prešao neku razdaljinu konj mora nekako da rasporedi svoje četiri noge, a da pri tom ne padne i uspešno savlada put. Način na koji raspoređuje noge, određuje da li se kreće hodom, kasom ili galopom.

Hod

Ovo je najsporija kretnja i nju u slobodi konj najčešće koristi.

Kada pustimo konja u ispust, često smo iznenađeni kako on neće da trči jer je izašao iz boksa, nego kako smireno ide hodom sa jednog kraja ispust na drugi i usput pase. Zašto? Ranije, dok su konji živeli u slobodi, bilo im je jako važno da sačuvaju energijujer su prelazili velike razdaljine u potrazi za hranom. Tokom te potrage, često se dešavalo da ih napadnu vukovi i druge divlje životinje kojima konji predstavljaju hranu. Krećući se hodom, konji su čuvali snagu i na taj načun su mogli uspešno i da se odbrane.

Kas

Malo je brži od hoda, i neudobniji za jahanje.

Ume često da bude problem kod jahača da ga savlada, dok ne uhvati ravnotežu. Osećaj u jahanju je kao da vas konj izbacuje iz sedla kada se odbaci zadnjim nogama.

Galop (kenter)

Najbrža kretnja i ona koju jahači najviše vole!

Iako bi izgledalo malo čudno, galop je pored hoda takođe kretnja u kojoj se konj više odmori nego umori, zbog samog načina na koji se kreće. U slobodi, konj će ako treba da se pokrene radije krenuti galopom nego kasom, jer mu je lakše.

Kako razlikujemo hod, kas i galop?

Jednostavno, po broju udaraca kopita o tlo. Konj kada se kreće hodom, čujemo četiri odvojena udarca o tlo, jedno za drugim. Dok hoda, samo je jedna noga u vazduhu, ostale tri su na zemlji. Kada spusti tu nogu, diže sledeću i tako dok ne izređa sve noge. U kasu, čuju se dva udarca o tlo – konj u istom trenutku na zemlju će spustiti na primer zadnju desnu nogu i prednju levu. Posle toga, provešće trenutak u vazduhu, pa će na zemlju spustiti zadnju levu nogu i prednju desnu. U hodu i kasu raspored nogu je uvek isti. To nije slučaj sa galopom. Kao što kod ljudi imamo levoruke i desnoruke, kod konja imamo levokuke i desnokuke i samim tim razlikujemo levi i desni galop. Ovo ima veze sa tim na kojoj strani su konju opušteniji mišići i taj galop mu je lakše da krene. Kada pustimo konja u slobodu, uvek će ići onim galopom koji mu je prirodniji. Raspored nogu ćemo objasniti za desni galop i on ide ovako: prva sa zemlje kreće zadnja leva noga, kada se ona spusti kreću u istom trenutku zadnja desna i prednja leva noga, a kada se one spuste kreće prednja desna noga. Posle ovoga konj provodi trenutak u vazduhu i raposred nogu se ponavlja.

Oni koji idu u muzičku školu rekli bi da hod ima četiri, kas dva, a galop tri takta. Takt bi u ovom slučaju bio udarac kopitom o tlo. Kada se prilikom kretnje čuju jasni taktovi, kažemo da konj ima ispravne kretnje.

Related Posts

Comments (0)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.