Za sam početak jahanja oprema vam nije potrebna, tj. svu potrebnu opremu dobiće te od nas.

Ipak, predstavićemo vam osnovne delove opreme za jahanje koja se sastoji od opreme za jahača i opreme za konja.

Oprema za jahanje sastoji se od opreme za jahača i opreme za konja. Oprema je voma raznovrsna i bitno se razlikuje u odnosu na vrstu jahanja (preponsko jahanje, dresurno jahanje, trkačke discipline…).

OSNOVNA OPREMA ZA JAHAČE

KACIGA
Obavezan deo opreme, postoji u više veličina i modela.

PANTALONE ZA JAHANJE
Rajterice – Pantalone od lastex materijala, priljubljene uz telo, sa kožnim dodatkom na unutrašnjem delu kolena.

CIPELE SA PETOM
Peta je obavezna radi sprečavanja proklizavanja stopala kroz uzengiju. Cipele sa petom mogu biti profesionalne – jahaće cipele ili bilo kakve druge (svakodnevne) sa petom.

ČIZME ZA JAHANJE
Mogu biti gumene ili kožne, raznih veličina, a u cilju ostvarivanja boljeg kontakta sa konjem u delu u kojem jahač putem lista prenosi dejstva (naredbe) na konja.

ČEPSOVI
Zamena za čizme, napravljeni od kože, najčešće se koriste za trening, mada se pojedine vrste čepsova, u kombinaciji sa jahaćim cipelama mogu koristiti i za takmičenja.

RUKAVICE
Postoje letnje i zimske, napravljene su od tanjeg materijala, sa kožnim umecima između prstiju radi boljeg držanja i kontrole dizgina.

KORBAČ
Takođe različitih modaliteta, u zavisnosti od discipline. Koristi se kao pomoćno sredstvo za lakše pokretanje konja kao i za kažnjavanje konja u slučaju neposlušnosti.

OSNOVNA OPREMA ZA KONJA

SEDLO
Sedlo je osnovni deo opreme za jahanje, izrađeno uglavnom od kvalitetne kože, posebne je konstrukcije u zavisnosti od discipline za koju je namenjeno. Sastavljeno od više delova, pri čemu svaki deo ima svoju funkciju. Za različite discipline primenjuju se adekvatna sedla.

PODSEDLICA
Može biti napravljena od raznih vrsta materijala, u obliku sedla (oblik podsedlice prati oblik sedla) ili pravougaonog oblika. Služi kao zaštita za leđa konja i doprinosi udobnosti kako jahača, tako i konja. Može biti raznih boja i pored osnovne, zaštitne funkcije, jahači je često koriste u dekorativne svrhe.

UZDE
Pored sedla spada u osnovni deo opreme za jahanje. U zavisnosti od karaktera i temperamenta konja, primenjuju se adekvatne vrste uzda kao i žvala i dizgina. Nalazi se na glavi konja i zajedno sa žvalom koja stoji u ustima konja i dizginima koje držimo u rukama služi za upravljanje konjem.

KAMAŠNE
Stavljaju se konjima na noge, u predelu podkolenice, sa ciljem da zaštite od udaraca i istezanja tetiva kod konja u toku treninga. Mogu biti raznih boja i oblika i takođe se, pored osnovne namene, koriste kao dekorativni detalji.

BANDAŽI
Imaju istu namenu kao i kamašne. Elastični su i zahtevaju stručnu primenu, tj. iskustvo da nebi došlo do prekomernog ili nedovoljnog zatezanja bandaža što može konju prouzrokovati izvesne probleme (otekline tetiva…).